Besvaret af: Kontakt Biblioteket
Senest opdateret: Dec 15, 2014     Set: 222

Hvorfor opkræver biblioteket gebyrer?

For det første er det hensynsfuldt over for andre lånere at aflevere til tiden. Derfor rummer bibliotekets gebyropkrævning et element af adfærdsregulering, fordi vi forventer, at rykkergebyrer fremmer lysten til at aflevere rettidigt.

For det andet har biblioteket nogle omkostninger ved rykkere og erstatningssager, som skal dækkes ind. Halvdelen af disse omkostninger betales af de lånere, som af en eller anden årsag ikke har overholdt lånefristen.

Hvad omfatter en erstatningssag?

En erstatningssag er mere arbejdskrævende, end mange tror.

For låners egen skyld skal vi først sikre os, at bogen ikke allerede er sat på plads. Derefter skal udlånskoden ændres, så andre lånere ikke kan bestille den nu manglende bog, prisen for erstatningskøb skal findes og der skal udarbejdes en faktura.

Derfor er det samlede erstatningsbeløb pr bog:

  • Bogens pris
  • Administrationsvederlag pr bog: 300 kr.
  • Gebyr for fremsendt faktura: 150 kr.
Det beløber sig i alt til 450 kr. + bogens erstatningspris.

Hvad sker der, hvis bogen afleveres senere?

Hvis låner finder bogen igen, vil den stadig være bibliotekets ejendom, og den skal derfor afleveres, uanset at der er allerede er betalt erstatning. Vi vælger som regel at tilbagebetale den del af erstatningsbeløbet, som vedrører selve bogen pris.

Men da bogen på dette tidspunkt er registreret som bortkommet, skal biblioteket omregistrere den nu fundne bog, så den atter kan udlånes. Desuden skal erstatningsbeløbet tilbagebetales, og disse arbejdsprocesser er årsag til, at vi opkræver et yderligere gebyr på 75 kr.

Hvis erstatnings-fakturaen allerede er betalt, indsættes bogens erstatningspris på låners Nem-konto, fratrukket gebyret på 75 kr.

Ellers fremsendes en ny faktura på:

  • Administrationsvederlag pr bog: 300 kr.
  • Gebyr for fremsendt faktura: 150 kr.
  • Administrationsgebyr for genbehandling af fremfundet bog: 75 kr.

Hvorfor skal bøgerne erstattes?

Som universitetsbibliotek for Københavns Universitet skal vi stille studierelevante bøger til rådighed for de studerende.

Når lånerne ikke overholder afleveringsfrister og heller ikke reagerer på påmindelser og rykkere, bliver konsekvensen, at andre ikke kan bruge bøgerne.

Derfor betragter vi bogen som bortkommet, og vi vil hurtigt og så vidt muligt købe et erstatningseksemplar.

Undgår man erstatningskrav, hvis man selv køber et erstatningseksemplar?

Vi har erfaret, at der i de fleste tilfælde var mere arbejde forbundet med det, end hvis vi selv købte bogen. F.eks. havde låner ikke givet os samme udgave, eller vi skulle vente alt for længe på at låner fandt et erstatningseksemplar. Derfor tilbyder vi desværre ikke længere denne mulighed.

Relatede emner

Kontakt

Tlf. 33 47 47 47.

Vi behandler henvendelser hverdage kl. 9-16, og du kan normalt forvente svar senest kl. 15 den førstkommende hverdag. Hvis din forespørgsel kræver yderligere undersøgelser, kan der gå op til tre arbejdsdage før du får svar. Din henvendelse besvares af informations- og fagspecialister.